новини

MCA PowerDoor – гаражните врати, които произвеждат електричество за дома

На Международния технически панаир в Пловдив (24-29 септември) ще бъде представена за първи път на българския пазар гаражната врата MCA Power Door, която произвежда електричество с помощта на вградените в нея органични фотоволтаични клетки. Вратата е напълно независима от външен енергиен източник и може да отдава излишното произведено от нея електричество на други уреди в дома.

С тази си разработка техническият отдел на МСА – най-големият производител на гаражни врати и ролетни щори в Югоизточна Европа – цели да отговори на нарастващото търсене на решения за сгради, които сами произвеждат нужната им енергия. Освен екологичните предимства и спестяването на енергия, тези врати правят възможно използването на секционни гаражни врати на места, където няма достъп до електрическа енергия. Имайки предвид факта, че гаражните врати често заемат голяма част от фасадата на къщата, PowerDoor се превръща в естествено решения при изпълнението на архитектурни проекти от типа „Energy Plus Buildings” (сгради, произвеждащи повече енергия, отколкото потребяват).

MCA Power Door е изградена на базата на обикновена секционна гаражна врата. При стандартно изпълнение – с вградени два фотоволтаични панела – MCA Power Door произвежда 30 волта и 900 милиампера. Изложени на слънце, батериите на вратата се зареждат напълно само за четири часа. С напълно заредени батерии вратата осъществява 20 цикъла (1 цикъл = 1 отваряне + 1 затваряне). Имайки предвид, че една домашна врата извършва средно 4 цикъла дневно, считаме, че системата не би трябвало никога да остава без енергия. При по-големи енергийни нужди, във вратата могат да бъдат вградени до 12 панела, които да покрият нуждите от електрическа енергия в целия дом.

MCA Power Door използва фотоволтаици от последно поколение – така наречените органични фотоволтаични клетки, които са с доказан най-висок коефициент на полезно действие в областта на енергията, произведена от слънцето. Освен това все по-голямото им търсене на световния пазар допринася за непрекъснатото падане на цената им – според National Renewable Energy Laboratory до 2014 тяхната цена ще падне повече от два пъти, до 35 долара/кв.м.

Защо MCA Power Door?

Понастоящем произвежданата енергия от възобновяеми източници представлява само 9% от цялостното потребление в световен мащаб, а целта е до 2020 да бъдат достигнати 16% (според The Energy Information Administration).

Според данните за 2010, нашата планета е обитавана от 7 милиарда души и използва енергия, равняваща се на енергията, произведена от 16 000 централи на въглища или 18,7 теравата. Според прогнозите, при сегашния ритъм на развитие, през 2030 ще имаме нужда от 30 теравата. За да ги произведем ще са нужни 11 000 конвенционални централи. Слънчевата енергия, която е изпробвана в лабораториите Бел през 1954, е безценно откритие ако държим сметка за факта, че слънцето има енергиен потенциал от 100 000 теравата дневно, което означава, че енергията излъчена от него само за няколко часа би могла да покрие цялото световно потребление на енергия за една година.

Относно технологията на фотоволтаичните клетки

Фотоволтаичните клетки са два типа: силициеви и органични. Вторите могат да бъдат прилагани на почти всякаква повърхност, а и са много по-евтини: само 80 долара/кв.м. Още повече, прогнозите на National Renewable Energy Laboratory показват, че до 2014, цената може да бъде намалена до 35 долара/кв.м.

Възможностите за приложение на органичните фотоволтаици са практически неограничени – те могат да бъдат поставяни върху разнообразни повърхности, изложени на слънчева светлина – от покривалата за автомобили, палатките и чадърите, прозорците и вратите до чантите и различните декоративни елементи.

Фотоволтаичната система може да бъде свързана с публичната енергийна система и да допринася за енергийното снабдяване на сградата или да бъде независима и да изпълнява успешно ролята на единствен доставчик на енергия.

За MCA

MCA е най-големият производител на гаражни врати и ролетни щори в Югоизточна Европа – запазена марка на компанията MILCA SRL, със седалище в област Гюргево, Румъния. През 2011 оборотът на фирмите от групата МСА достигна 8,2 млн. евро, което представлява ръст от 1,7 млн. евро спрямо предходната година. През 2012 МСА ще произведе близо 10 000 секционни гаражни врати.

Производителят има редовен износ към осем европейски страни (Белгия, Франция, Австрия, Сърбия, България, Унгария, Молдова и Италия) и разполага с най-голямата фабрика от този тип в Югоизточна Европа. Поради нарастващото търсене и вследствие на направените в последната година инвестиции фабриката в Жилава ще увеличи капацитета си до над 15 000 врати годишно.

МСА предлага следните продукти:

  1. Секционни гаражни врати за дома и индустрията;
  2. Противопожарни врати и бързи врати;
  3. Алуминиеви ролетни щори с топлинна бариера;
  4. Изравнителни рампи и изотермични уплътнения;
  5. Системи за автоматизация на портали;

За повече информация, моля да се свържете с нас:

Мариана Стоичковa, мениджър бизнес развтие, +359 877 610 359, София, България,bulgaria@mcagrup.com

.
©2012 MILCA SRL. |  A.N.P.C. - www.anpc.ro