новини

Ново изследване : външните ролетни щори намаляват топлинните загуби през прозорците с 30%

Тъй като 25% от топлинните загуби се дължат на прозорците, изолирането им с помощта на ролетни щори с топлинна изолация е един от най-ефикасните методи за икономия на енергия. Едно международно изследване доказа, че поставянето на външни ролетни щори намалява загубата на топлина през прозорците с над 30% и допринася значително за намаляването на сметката ви за отопление. Ето защо, когато се избират ролетни щори, трябва да се внимава те да бъдат топлоизолирани.

ALUTECH Group непрекъснато извършва тестове на изолационните свойства на външните ролетни щори. Тестовете, които използват термографска камера са сред най-ефикасните и най-ясно описващите реалните загуби на енергия. Последният тест е извършен в жилищна сграда с помощта на устройство, снабдено с термографска камера. Средната външна температура при опита е 12 градуса Целзий.

Получени са множество изображения, най-напред при отворени ролетни щори, след тови при затворени ролетни щори. Снимките показват разликите в загубата на енергия в двата случая.

Разстояние от 10 до 15 сантиметра между прозореца и ролетната щора намалява най-много загубата на енергия

Изследването показва ясно, че при спуснати щори загубите при странични прозорци са по-големи в сравнение със загубите при централни прозорци. Обяснението е, че при страничните прозорци разстоянието между прозореца и щората е по-малко. Оптималното разстояние, което трябва да бъде оставено между прозореца и щората, за да се осигури най-добра топлоизолация и, съответно, най-малка загуба на топлина, е между 10 и 15 сантиметра.

Термографският анализ показва, че благодарение на затварянето на ролетните щори, темепературата вътре в помещението нараства, а външната повърхност на прозореца се охлажда с 4,3 °С, тъй като престава да получава топлина, идваща отвътре. По този начин се доказва и ефикасността на ролетните щори Alutech.

Термографският анализ потвърждава заключенията на тестовете, проведени от Международния институт в Розенхайм (Германия). Според тях ролетните щори намаляват загубата на топлоенергия с повече от 30%.

Тези резултати потвърждават и онагледяват предимствата на топлоизолираните външни ролетни щори. По този начин те допринасят за развитие на пазара на ролетните щори за прозорци.

.
©2012 MILCA SRL. |  A.N.P.C. - www.anpc.ro