новини

10 причини да поставите ролетни щори с топлинна изолация от МСА

Всички ролетните щори МСА разполагат с топлоизолация. Тези щори осигуряват не само сянка и прохлада, и то по естествен начин, но и помагат за запазването на топлината вътре в жилището ви през студените месеци. Ролетните щори продоставят редица предимства:

  1. „Естествена” прохлада. Ролетните щори не позволяват презатоплянето на жилището ви през горещите летни дни и поддържат с 5 градуса по-ниска температура в сравнение с тази навън.
  1. Сянка. Благодарение на гъвкавостта, която предлагат, дозирайки естествената светлина, която влиза в стаята, ролетните щори ви дават възможност за пълноценен сън през целия ден. Дори и да не обичате да подремвате следобед, децата ви със сигурност ще оценят възможността за спокоен следобеден сън.
  1. Сигурност и защита. Ролетните щори са снабдени с мощни системи за заключване и са изработени от алуминий, което ви гарантира по-голяма сигурност срещу неканени гости. Ако заминавате задълго, топлоизолираните ролетни щори МСА, могат също така да бъдат програмирани да се отварят и да се затварят в определени часове, за да симулират човешко присъствие в дома.
  1. Уединение: ролетните щори ви защитават от недискретни погледи, особено когато прозорците ви са срещу тези на съседа.
  1. По-добра шумоизолация. Ламелите на ролетните щори с топлоизолация са пълни с полиуретанова пяна. По този начин щорите представляват допълнителна преграда срещу шума, идващ от вън. Ако вашите прозорци гледат към улицата, със сигурност винаги сте си мечтали да разполагате с повече спокойствие и уединение.
  1. Ролетните щори защитават дограмата срещу дъжда, снежните бури и градушката. През последните години климатът се променя бързо, а необичайните атмосферни явления са все по-чести. Ето защо ефикасната защита на прозорците представлява предимство за вас.
  1. Ролетните щори могат да бъдат задвижвани ръчно или с помощта на дистанционно, за осигурят комфорта, който толкова желаете. Благодарение на използваните от МСА последни достижения на техниката, те могат да бъдат задвижвани също така и чрез интернет.
  1. Естетичност. Ролетните щори могат да бъдат изработени в широка цветова гама, за да се съчетаят възможно най-добре с фасадата на сградата. Като важен производител МСА винаги е способен да ви предложи нюанса, от който се нуждаете.
  2. Ролетните щори позволяват поставянето на комарници, които ви дават възможност да спите необезпокоявани през цялата нощ.
  3. Ролетните щори намаляват загубите на топлина през прозорците през студените месеци. Използването им намалява потреблението на топлинна енергия с около 10%.

Освен всички друго вие можете да разберете на часа цената на всяка една ролетна щора благодарение на онлайн калкулатора на МСА.

.
©2012 MILCA SRL. |  A.N.P.C. - www.anpc.ro