новини

Секционните врати Benefit XL, изпитани в лаборатория в Швеция. Качество без кусур

Привърженици сме на добре направените неща, които функционират оптимално в продължение на дълго време. Искаме продуктите ни да работят в условия на сигурност толкова години, че моментът, в който са били закупени, вече да е просто носталгичен спомен.

Предлагаме на нашите клиенти секционни гаражни врати, в които сме сигурни, с части, които са изпитани както поотделно, така и сглобени. В процеса на производство спазваме нормите за сигурност и качество на Европейския съюз.

За изпитването на секционната гаражна врата Benefit XL на MCA, се обърнахме към шведския изследователски институт SP, сертифициран с номер 0402, признат за качеството на изпитването и на осъществените доклади. Докладът за изпитване, който беше направен, показва, че продуктът спазва стандарта EN 13241-1:2003+A1:2011. Там се описват минималните приети норми за този тип продукти.

Сигурността при използването е удостоверена с Доклада за изпитване на Benefit XL чрез проверка на съответствието на стойностите спрямо следните характеристики:

  • Непромокаемост
  • Система за сигурност при скъсване на пружините
  • Устойчивост при порив на вятъра
  • Без риск да отделя вредни вещества
  • Топлоустойчивост
  • Въздухонепроницаемост
  • Трайност на непромокаемостта, топлоустойчивостта и въздухонепроницаемостта
  • Сигурност при отваряне
  • Усилия за функциониране

Този доклад за изпитване (според стандарта EN 13241-1:2003+A1:2011) може да бъде използван като доказателство за качеството и ефективността на тествания продукт в Декларацията за ефективност в съответствие с европейския стандарт номер 305/2011 относно Регламента за продуктите от областта на строителството.

.
©2012 MILCA SRL. |  A.N.P.C. - www.anpc.ro